300482 ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ

300482 ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ

Περιγραφή

Ύψος: 65 cm

Χώρα Προέλευσης : Γαλλία

 

 

X