300490 Βάζο Επάργυρο

300490 Βάζο Επάργυρο

Περιγραφή

Ύψος: 40 cm

X