300551 -ΤΑΜΠΕΛΑ “MICHELIN”

300551 -ΤΑΜΠΕΛΑ “MICHELIN”

Περιγραφή

Μήκος: 80 cm

Ύψος:  80 cm

 

X